Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

Dotacja Celowa dla DPS

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W dniu 25 października 2023 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie otrzymało dotację celową w wysokości 53 178,00 złotych przez Gminę Miasta Tarnowa od Wojewody Małopolskiego. Dotacja przeznaczona jest na dodatki do wynagrodzenia w wysokości 600zł dla każdego pracownika domu pomocy społecznej zatrudnionego na umowę o prace w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023.


Konferencja ,,Sami-Dzielni! - różne oblicza niezależności''

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności


22 września br. miała miejsce konferencja ,,Sami-Dzielni! – różne oblicza niezależności’’, będąca swoistym podsumowaniem działań związanych z opracowaniem i pilotażowym wdrożeniem na terenie Małopolski rozwiązania umożliwiającego zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, czyli o usługach mieszkalnictwa wspomaganego. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie otrzymało podziękowanie za udział. Bardzo Dziękujemy.

Aktywny Senior z PSONI

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W okresie od 01.08.2023 do 30.11.2024 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Projekt adresowany jest do osób w wieku emerytalnym - mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego.

Prowadzony będzie Klub Seniora, w ramach którego organizowane będą spotkania, zajęcia aktywizujące, wyjścia i wyjazdy oraz zabawa karnawałowa.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

Województwo Małopolskie Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Rekrutacja do projektu

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

RUSZYŁA REKRUTACJA NA NOWY PROJEKT DLA OSÓB DOROSŁYCH ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z TARNOWA.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie zaprasza na zajęcia mające na celu wzrost samodzielności, zwiększenie sprawności funkcjonalnej oraz aktywności życiowej dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ich miejscu zamieszkania oraz wsparcie dla ich opiekunów.

Wsparciem obejmiemy 20 osób. Beneficjenci muszą być mieszkańcami miasta Tarnowa.

Zaplanowano następujące działania:

• indywidualne wsparcie psychologiczne

• działania terapeutyczne w formie zajęć indywidualnych

• konsultacja logopedyczna

• terapia pedagogiczna

• indywidualna rehabilitacja ruchowa i ogólnoustrojowa z elementami fizjoterapii i relaksacji

Zadanie obejmuje również edukację zdrowotną skierowaną do rodziców oraz osób ze spektrum autyzmu.

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem telefonu 608 026 240

NORWAY GRANTS Projekt realizowany w ramach projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie”
przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w ramach Programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.
CUS


„WYJĄTKOWI I AKTYWNI”

psoni włącz . Opublikowano w Aktualności

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII edycja

W okresie od 20.07.2023 do 31.12.2023 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wyjątkowi i aktywni”.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Zorganizowane zostanie sesja fotograficzna, wyjścia do instytucji kultury, jednodniowy wyjazd turystyczno-rekreacyjny oraz zabawa taneczna.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

Województwo Małopolskie Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – IX edycja

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W okresie od 20.07.2023 do 31.12.2023 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wyjdźmy z domu, poznajmy naszą Ojczyznę – IX edycja”

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Zorganizowany zostanie 4 -dniowy wyjazd autokarowy w region Dolnego Śląska.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

Województwo Małopolskie Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

„Razem do rozwoju i samodzielności”

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Priorytetowym celem projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością, poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.


Projekt dofinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”


Termin realizacji : 1 kwiecień 2023 r. – 31 marzec 2025 r.

Rozpoczął się pierwszy okres trwania projektu od 01.04.2023 do 31.03.2024 roku. W projekcie bierze udział 20 beneficjentów. Dla każdego uczestnika opracowano (Indywidualny Plan Działania) IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: Indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, logopedyczna oraz pedagogiczna mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywności i społecznej. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w sposób ciągły, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), według ustalonego harmonogramu. Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone w placówce przy ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów.


Harmonogram realizacji projektu


Wysokość dofinansowania w pierwszym okresie finansowania projektu w terminie 01.04.2023 do 31.03.2024 wynosi: 203 919,55 zł.

Wysokość dofinansowania w całym okresie finansowania projektu w terminie 01.04.2023 do 31.03.2025 wynosi: 407 839,10 zł.„Razem do rozwoju i samodzielności”

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Celem projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej, poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.


Projekt dofinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”


Termin realizacji : 1 kwiecień 2023 r. – 31 marzec 2025 r.


Warunki uczestnictwa w projekcie:

• wiek do 18 r.ż.

• posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności

• zamieszkanie w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim

• złożenie deklaracji udziału w projekcie

• złożenie formularza zgłoszeniowego

• uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie

W projekcie weźmie udział 20 beneficjentów. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany (Indywidualny Plan Działania) IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna , logopedyczna oraz pedagogiczna mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywności i społecznej. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w sposób ciągły, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), według ustalonego harmonogramu. Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone w placówce przy ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów.

„Razem do rozwoju i samodzielności”

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Razem do rozwoju i samodzielności”

Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci i młodzież do 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną bądź zaburzeniami wieku rozwojowego , które:

• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

• mieszkają w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim

• nie korzystają z zajęć terapeutycznych finansowanych ze środków pochodzących z PFRON

Oferujemy indywidualne zajęcia terapeutyczne z logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz fizjoterapeutą celem zwiększenia samodzielności i aktywności społecznej.
Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku między godzinami 8.00 a 18.00 według ustalonego harmonogramu.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą miały dzieci i młodzież dotychczas niekorzystające z zajęć psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych i rehabilitacji ruchowej w ramach projektów finansowanych przez PFRON.
Nabór na pozostałe wolne miejsca będzie odbywać się wg kolejności zgłoszeń po spełnieniu pozostałych wymagań.

Czas trwania projektu 01.04.2023 - 31.03.2025

Miejsce realizacji: ul. Zbylitowska 9a, 33-101 Tarnów

Szczegółowe informacje pod numerem 513 422 001


Do pobrania

 • Regulamin projektu
  (Regulamin projektu pt. „Razem do rozwoju i samodzielnościi”)
 • PEFRON Projekt współfinansowany przez PFRON
  w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem"

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random