Aktualności - PSONI - Koło w Tarnowie

Projekt Aktywni i niezależni

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W okresie od 15.07.2022 do 31.12.2022 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Aktywni i niezależni”.

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Zorganizowane zostaną zajęcia wspierające samodzielność osób z niepełnosprawnością, wyjścia do instytucji, kultury, sportu itp.,

wyjazd integracyjny, wsparcie asystenta oraz warsztaty i poradnictwo dla opiekunów.

Kiermasz Wielkanocny

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

  W dniach 07 i 08 kwietnia w godz. 10.00-17.00 zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Kiermaszu Wielkanocnym, którego dochód wesprze rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

  kiermasz

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego obejmować będą wsparcie dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej m.in. w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca

 • załatwianiu spraw urzędowych

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej - w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi.

Ze wsparcia mogą korzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Asystentem może być osoba wybrana samodzielnie przez uczestnika Programu. Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny oraz osoby wspólnie zamieszkujące z osobą niepełnosprawną. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

PSONI Koło w Tarnowie ul. Ostrogskich 5B Tel. 14 626-84-89

Wspomnienie o Pani Zofii Skorupie

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Pani Zofia Skorupa (1947-2021) urodziła się w Tarnowie. Przyjście na świat jej młodszego niepełnosprawnego brata Andrzeja zaważyło na życiu całej rodziny, a w szczególności Zofii, która przejęła opiekę nad bratem. Zaangażowała się w działalność społeczną w organizacji rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Dzięki swojej charyzmie angażowała do pracy innych znajdujących się w podobnej sytuacji z życiowej. Pełniła funkcję Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Zarządu PSONI Koło w Tarnowie. Współpracowała z władzami lokalnymi i kościelnymi, co przyczyniło się do popularyzacji organizacji w regionie. Tym samym dała szansę na rozwój stowarzyszenia na miarę potrzeb osób z niepełnosprawnością w naszym mieście. Zofia była osobą o niezwykłym usposobieniu, empatyczną, uczuciową i honorową. Pomimo własnej niedyspozycji zdrowotnej znajdowała czas na rozmowę z każdym kto jej potrzebował. Swoją pasją, poświęceniem się działalności na rzecz osób słabszych, potrzebujących wsparcia zarażała całe otoczenie. Była wzorem do naśladowania dla wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie. Pani Zofia Skorupa w 2013 roku odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prestiżowe odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczone zostało podczas Gali Jubileuszu 50-lecia PSOUU w Warszawie. Została nagrodzona także medalem „Fideliter et Constanter” „Wiernie i Wytrwale” przyznawanym zasłużonym osobom przez PSONI w uznaniu szczególnych zasług, za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wielospecjalistyczna pomoc - rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Od kwietnia 2021 roku rusza nowa edycja projektu pn.

„Wielospecjalistyczna pomoc–rozwój i samodzielność”.

Zadanie realizowane będzie przez PSONI- Koło w Tarnowie w terminie od 01.04.2021 do 31.03.2023 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawności , zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i psycholog. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest -wiek do 18 r.ż. - posiadanie ( najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności - zamieszkanie w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim Informujemy, że trwają zapisy na bezpłatne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne – rehabilitacja ciągła.

Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 513 422 001

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random