Mieszkania chronione - PSONI - Koło w Tarnowie

Mieszkanie chronione – mężczyźni

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania chronione

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1..stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 78.000,00zł.

Mieszkanie chronione – usamodzielniani

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania chronione

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 63.000,00zł

Mieszkanie chronione – kobiety

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania chronione

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1..stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 80.000,00zł.

Mieszkania chronione

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania chronione

Osobie, której ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność, chorobę lub wiek potrzebne jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random