Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowy Zakątek”

Nasze Przedszkole obejmuje opieką dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Do Kolorowego Zakątka uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia, z Tarnowa i okolic. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zespoły genetyczne, niepełnosprawność sprzężona) oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracujemy w godzinach od 6:30 do 16:30. Oprócz zajęć grupowych oraz indywidualnych w naszej placówce odbywają są zajęcia muzykoterapii, dogoterapii, sensoplastyki, religia.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi swoją działalność od 1 grudnia 1999 roku w budynku przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez 5 dni w tygodniu korzysta 35 osób z terenu miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Warsztat jest placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wymagają pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Podstawowym celem zajęć jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej rozwijającej sprawności niezbędne do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką specjalistyczną stworzoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które ukończyły 18 rok życia, utraciły oparcie w domu rodzinnym lub oparcie to jest niewystarczające, są sierotami zupełnymi oraz dla innych kwalifikujących się do zamieszkania. Nasz DPS jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla 17 mieszkańców. Jest placówką stacjonarną zapewniającą całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – dorosłych, obojga płci.

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 281.250,00 zł

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 281.250,00 zł

Dzienne Centrum Aktywności

ul. Zbylitowska 9A Tarnów

tel. 513 422 001

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka rozpoczęła działalność 01 stycznia 2021 r. Głównym celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Ośrodek jest placówką niepubliczną, powołaną w drodze uchwały Zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnowie. Organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –Koło w Tarnowie , 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5b.

Siedziba Ośrodka: 33-101 Tarnów, ul. Zbylitowska 9a

numer telefonu 513-422-001

W budynku znajdują się sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny, pedagogiczny, sale rehabilitacyjne, szatnia dla wychowanków, łazienki. Wokół budynków znajdują się ogród z kompleksem rekreacyjno-zabawowym (m.in. piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka). Placówka dysponuje różnorodnym sprzętem rehabilitacyjnym przystosowanym indywidualnie do potrzeb każdego wychowanka np. krzesełka – siedziska, pionizatory, wózki rehabilitacyjne. OREW dysponuje lekkim przenośnym sprzętem rekreacyjnorehabilitacyjnym typu: wałki, tunele, kształtki, hamaki i inne. Sale wyposażone są w pomoce dostosowane do możliwości wychowanków i sukcesywnie doposażane w innowacyjny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zindywidualizowany dobór pomocy dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego umożliwia wychowankom wszechstronny rozwój oraz ułatwia aktywny udział w życiu społecznym.

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dąży do wzmocnienia współpracy między wychowankami, rodzicami, terapeutami oraz przedstawicielami innych środowisk społecznych. Jakość tej współpracy wpływa na wytworzenie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz kształtuje właściwe postawy społeczne wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku. Naszym wspólnym celem jest przygotowanie podopiecznych do pełniejszego udziału w życiu społecznym.

Ośrodek działa w oparciu o profesjonalną kadrę, stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres swojej wiedzy specjalistycznej oraz działającą jako zespół współpracujący na rzecz podopiecznych.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random