Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.psoni.org

PSONI włącz . Opublikowano w deklaracja dostępności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do PSONI - Koło w Tarnowie.

• Data publikacji strony internetowej: 2018-01-23.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania
• Skany dokumentów w formacie PDF i DOC opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
• Filmy mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych.
• Strona nie posiada tłumacza języka migowego

Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-05.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-17.

Powody braku spełniania wymagań
• Pliki wideo opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Jachym, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 626-84-89 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Na zgłoszenie odpowiemy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Zarząd PSONI Koło w Tarnowie
Adres: Zarząd PSONI Koło w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5b, 33-100 Tarnów
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 14 626 84 89
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Warsztat Terapii Zajęciowej, Biuro Obsługi Placówek
Ostrogskich 5b
33-100

Parking
• Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
• Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 30 metrów.
• Parking jest bezpłatny.
• Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący
• Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku
• Do wejścia głównego dojdziesz prosto z parkingu. Od parkingu prowadzi na wprost chodnik do wejścia. Wejście główne znajduje się po prawej stronie budynku.
• Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
• Z tyłu budynku znajduje się taras z podjazdem dla wózków, który który pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego.
• Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 250 centymetrów.
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
• Otwierają się na zewnątrz.
• Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
• Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
• Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem
• Na lewo i prawo od wejścia znajduję się korytarz do dalszej części budynku. Hol ma kształt prostokąta. Na wprost od wejścia, w odległości około 7 metrów znajduje się Biuro Obsługi Placówek oraz jadalnia. Za jadalnią znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, które są odpowiednio oznakowane.
• Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
• Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
• Punkt obsługi znajduje się na wprost od wejścia w centralnym, widocznym miejscu.
• Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome
• Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
• Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia
• Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka
• W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
• Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
• Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
• Na ścianach są zamontowane poręcze.
• Przestrzeń manewrowa wynosi 200 centymetrów.
• Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 140 centymetrów.
• Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 150 centymetrów.
• Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Dom Pomocy Społecznej im. Zofii Skorupy
Modrzejewskiej 48
33-100 Tarnów

Parking
• Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
• Parking jest bezpłatny.
• Parking znajduje się przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej.

Pies asystujący
• Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku
• Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi na wprost chodnik do wejścia. Do wejścia nie prowadzą schody.
• Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
• Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 250 centymetrów.
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
• Otwierają się na zewnątrz.
• Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
• Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem
• Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący na wprost do windy w lewo prowadzą schody na kolejną kondygnację a w prawo na dalszą część korytarza. Wzdłuż korytarza znajdują się drzwi do pokojów o numerach od 1 do 3 patrząc od lewej. Po prawej stronie znajduje się jadalnia, dalej kuchnia a na wprost łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
• Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
• Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome
• Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
• Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe
• Możesz skorzystać z windy.
Schody
• Ciąg schodów składa się z 16 stopni.
• Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
• Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
• Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie
• Szerokość drzwi wynosi 95 centymetrów
• Winda znajduje się w budynku
• Winda znajduje się na wprost od wejścia.
• Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 100 centymetrów.
• Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
• Oznaczenia są kontrastowe.
• Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 80 centymetrów.
• W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu:

Pomieszczenia
• Około 70% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka
• W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
• Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze.
• Drzwi otwierają się na zewnątrz.
• Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
• Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
• Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
• Na ścianach są zamontowane poręcze.
• Przestrzeń manewrowa wynosi 250 centymetrów.
• Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów.
• Pochwyty są po obu stronach ustępu.


NPS "Kolorowy Zakątek"
Zbylitowska 9a
33-101 Tarnów

Parking
• Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
• Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
• Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
• Parking jest bezpłatny.
• Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący
• Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku
• Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu lub bramę która jest otwarta w godzinach działania placówki.
• Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
• Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
• Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
• Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
• Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem
• Za drzwiami po prawej stronie znajduje się szatnia dla przedszkolaków, po lewej stronie jest gabinet pedagoga. Hol ma kształt kwadratu, a pod lewą ścianą znajdują się krzesła. Na wprost od wejścia, w odległości około 5 metrów znajduje się korytarz prowadzący w lewo i w prawo.
• Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Ciągi poziome
• Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
• Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia
• Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka
• W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
• Na wprost od wejścia, w odległości około 5 metrów znajduje się korytarz prowadzący w lewo i w prawo. Kierując się w prawo znajduje się wejście do toalety dla osób na wózkach.
• Drzwi otwierają się na zewnątrz.
• Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
• Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
• W toalecie jest przewijak dla dzieci.
• Na ścianach są zamontowane poręcze.
• Pochwyt jest po lewej stronie ustępu.
Ośrodek Rewalidacyjno-Edykacyjno-Wychowawczy
Zbylitowska 9a
33-101 Tarnów

Parking
• Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
• Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
• Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
• Parking jest bezpłatny.
• Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący
• Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu. Wejście do budynku
• Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu lub przechodząc przez bramę wjazdową otwartą w czasie pracy placówki. Wejście główne znajduje się z tyłu budynku.
• Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
• Otwierają się na zewnątrz.
• Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
• Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
• Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem
• Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący w lewo i na wprost. Po lewej stronie znajduje się winda. Na końcu korytarza na wprost znajduje się wejście na klatkę schodową.
• Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Ciągi poziome
• Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem. Ciągi pionowe
• Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
• Możesz skorzystać z windy.

Winda
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie
• Winda znajduje się w budynku
• Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.

Pomieszczenia
• Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka
• W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
• Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
• Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
• Na ścianach są zamontowane poręcze.

Ośrodek Wczesnej Interwencji
Zbylitowska 9a
33-101 Tarnów

Parking
• Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
• Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący
• Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu. Wejście do budynku
• Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
• Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
• Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem
• Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
• Punkt obsługi znajduje się na pierwszym piętrze.

Ciągi poziome
• Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
• Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe
• Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
• Możesz skorzystać z windy.

Winda
• Drzwi musisz otworzyć ręcznie
• Winda znajduje się w budynku
• Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.

Pomieszczenia
• Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.
Łazienka
• W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
• Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
• Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
• Na ścianach są zamontowane poręcze.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random