Mieszkania chronione - PSONI - Koło w Tarnowie

Mieszkanie wspomagane dla mężczyzn

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania wspomagane / treningowe

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 281.250,00 zł

Mieszkanie wspomagane dla kobiet

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania wspomagane / treningowe

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 281.250,00 zł

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random