Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

włącz . Opublikowano w Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy.

Placówka rozpoczęła działalność 01 stycznia 2021 r. Głównym celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Ośrodek jest placówką niepubliczną, powołaną w drodze uchwały Zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnowie. Organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –Koło w Tarnowie , 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5b.

Siedziba Ośrodka: 33-101 Tarnów, ul. Zbylitowska 9a

numer telefonu 513-422-001

W budynku znajdują się sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny, pedagogiczny, sale rehabilitacyjne, szatnia dla wychowanków, łazienki. Wokół budynków znajdują się ogród z kompleksem rekreacyjno-zabawowym (m.in. piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka). Placówka dysponuje różnorodnym sprzętem rehabilitacyjnym przystosowanym indywidualnie do potrzeb każdego wychowanka np. krzesełka – siedziska, pionizatory, wózki rehabilitacyjne. OREW dysponuje lekkim przenośnym sprzętem rekreacyjnorehabilitacyjnym typu: wałki, tunele, kształtki, hamaki i inne. Sale wyposażone są w pomoce dostosowane do możliwości wychowanków i sukcesywnie doposażane w innowacyjny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zindywidualizowany dobór pomocy dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego umożliwia wychowankom wszechstronny rozwój oraz ułatwia aktywny udział w życiu społecznym.

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dąży do wzmocnienia współpracy między wychowankami, rodzicami, terapeutami oraz przedstawicielami innych środowisk społecznych. Jakość tej współpracy wpływa na wytworzenie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz kształtuje właściwe postawy społeczne wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku. Naszym wspólnym celem jest przygotowanie podopiecznych do pełniejszego udziału w życiu społecznym.

Ośrodek działa w oparciu o profesjonalną kadrę, stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres swojej wiedzy specjalistycznej oraz działającą jako zespół współpracujący na rzecz podopiecznych.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random