Przedszkole „Kolorowy Zakątek” - PSONI - Koło w Tarnowie

Przedszkole Terapeutyczne „Kolorowy Zakątek”

Kodeks etyczny pracowników Przedszkola Terapeutycznego „Kolorowy Zakątek”

włącz . Opublikowano w Przedszkole Kolorowy Zakątek.

Kodeks etyczny pracowników Niepublicznego przedszkola specjalnego „Kolorowy Zakątek”

Czerpiąc z ponad 45 letniej, chlubnej historii naszej organizacji – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie oraz wspólnych osiągnięć na gruncie edukacji i pomocy potrzebującym, ustanawiamy niniejszy Kodeks.

Mając świadomość doniosłej roli oświaty i wychowania, pragniemy dać wyraz szczególnej randze naszego zawodu, na którym spoczywa odpowiedzialność kształcenia i wychowywania młodych pokoleń w duchu umiłowania i szacunku do drugiego człowieka oraz zgodnie z powszechnymi zasadami dobra i sprawiedliwości.

Pamiętając o służebnej misji naszego Stowarzyszenia oraz wadze moralnego wymiaru naszych zawodów, podejmujemy się nieustannej pracy nad sobą tak, by pobudzać i wspierać wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, a także stanowić dla nich wzór osobowości prawej i szlachetnej.

Deklarujemy, iż naszą pracą kierują następujące wartości:

SZACUNEK I AKCEPTACJA

Najważniejszą wartością dla nas jest dziecko, dlatego obdarzamy je pełnym szacunkiem i miłością. Postawa szacunku oznacza dla nas indywidualne podejście do każdego dziecka, rozumienie oraz wspieranie jego potencjału i potrzeb. Poszanowanie godność dziecka wyrażamy poprzez okazywanie cierpliwości w działaniu, traktowanie pełne życzliwości oraz empatii. Akceptując, wierzymy w możliwości dzieci oraz zapewniamy im równy dostęp do świadczonych terapii.

ROZWÓJ I MOŻLIWOŚCI

Każde dziecko ma niezbywalne prawo do nieograniczonego rozwoju własnego potencjału. Dlatego dążymy do tego, aby każdy z naszych podopiecznych miał w swoich działaniach poczucie sprawstwa. Staramy się doceniać dzieci, w każdym aspekcie, zapewniać im pozytywnie motywującą przestrzeń oraz odpowiednią dla ich potrzeb stymulację.

NAUKA I ZABAWA

W naszej pracy wciąż motywujemy i angażujemy dzieci, dlatego nową wiedzę i umiejętności przekazujemy im poprzez zabawę, która jest główną aktywnością na tym etapie rozwoju. Naszym zadaniem jest wspieranie samodzielności, wskazywanie postaw odpowiednich w różnych sytuacjach społecznych, a także nauka spędzania wolnego czasu. Nasi pracownicy wykazują się pomysłowością i kreatywnością, dbają również o utrzymanie wysokiego poziomu swojej pracy oraz bezpieczeństwo podopiecznych.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Nowoczesne podejście pedagogiczne wymaga traktowania kompleksowego i dostrzeżenia w każdym dziecku niepowtarzalnej jednostki. Pociąga to za sobą konieczność całościowego spojrzenia na wszystkie sfery funkcjonowania naszych podopiecznych, by dla każdego dobrać odpowiednie metody terapeutyczne oraz środki dydaktyczne. Profesjonalny sprzęt i nowoczesne technologie, znajomość sprawdzonych metod oraz otwartość na najnowsze doniesienia nauki, a także ścisła współpraca specjalistów różnych dziedzin (pedagogów, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy) umożliwiają osiągnięcie tego celu.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Skuteczna praca nad rozwojem dzieci nie jest możliwa bez ścisłej współpracy z rodzicami. Dlatego poszukujemy różnych form współpracy. Jesteśmy otwarci na wsparcie rodziców, ich pomysłowość oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a także zaangażowanie w codzienne życie Przedszkola i Stowarzyszenia. Wraz z rodzicami ustalamy proces wsparcia każdego dziecka i jesteśmy w stałym kontakcie, by znali dokładny przebieg edukacji i terapii swoich pociech.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW i WYSOKA JAKOŚĆ

Rozwój oznacza dla nas fascynujący proces poszukiwania satysfakcji zawodowej i osobistej w każdym działaniu. Nasz zespół stara się być wzorem osobowości; jesteśmy wrażliwi, odpowiedzialni i otwarci na drugiego człowieka. Nieustannie uczymy się i podnosimy swoje kwalifikacje. Zależy nam na wysokiej jakości udzielanego wsparcia. Zespołowo, w sposób świadomy i przemyślany realizujemy działania dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Dbamy również o rozwój infrastrukturalny naszego Przedszkola.

PARTNERSTWO

Nasza praca wymaga holistycznego podejścia i sięgania po najnowsze rozwiązania w dziedzinie edukacji i medycyny. Dlatego nasze Przedszkole i Stowarzyszenie wciąż się rozwija, korzystając z doświadczenia i wsparcia innych organizacji w Polsce i za granicą. Wzbogacamy nasze codzienne działania o liczne projekty edukacyjne i rozwojowe na rzecz dzieci oraz rodziców. Rodzice, nauczyciele, terapeuci oraz wszyscy nasi pracownicy łączą siły. Naszym wspólnym celem jest dobro każdego dziecka.

Tags: przedszkole dzieci pracownicy

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random