Przedszkole „Kolorowy Zakątek” - PSONI - Koło w Tarnowie

Przedszkole Terapeutyczne „Kolorowy Zakątek”

Przedszkole Terapeutyczne "Kolorowy Zakątek"

włącz . Opublikowano w Przedszkole Kolorowy Zakątek.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowy Zakątek”

Nasze Przedszkole obejmuje opieką dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Do Kolorowego Zakątka uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia, z Tarnowa i okolic. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zespoły genetyczne, niepełnosprawność sprzężona) oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracujemy w godzinach od 7:30 do 15:30. Oprócz zajęć grupowych oraz indywidualnych w naszej placówce odbywają są zajęcia muzykoterapii, dogoterapii, sensoplastyki, religia.

Uczęszczanie do naszego Przedszkola jest NIEODPŁATNE.

Naszą misją jest dążenie do optymalnego i wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych przez stwarzanie sytuacji edukacyjnych, umożliwiających komunikowanie się z otoczeniem, poznawanie siebie i najbliższego otoczenia, tworzenie więzi emocjonalnej z innymi, kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi i zaspokojenia swoich potrzeb.
Dzieciom ze znacznymi nieprawidłowościami w rozwoju zapewniamy troskliwą opiekę, którą gwarantuje doświadczona kadra nauczycieli oligofrenopedagogów oraz urozmaicone zajęcia, podczas których rozwijamy mocne strony naszych podopiecznych i staramy się minimalizować deficyty.

Drugim kierunkiem działalności naszej placówki jest solidne przygotowanie dzieci z mniejszymi opóźnieniami (dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa) do dalszej ścieżki edukacyjnej w placówkach integracyjnych bądź masowych. W niewielkich (maksymalnie 4-osobowych), starannie dobieranych grupach, mają szansę zminimalizować swoje deficyty. Poznawanie i dostosowywanie się do zasad obowiązujących w grupie, nauka samodzielnego korzystania z toalety, samodzielnego spożywania posiłków, radzenia sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami to umiejętności, które najłatwiej zdobyć i utrwalić w warunkach jakie oferujemy. Dodatkowo dzięki licznym zajęciom indywidualnym dzieci rozwijają mowę, funkcje poznawcze, prawidłowy odbiór bodźców zmysłowych (integracja sensoryczna).

Realizacja powyżej zarysowanych celów nie byłaby możliwa bez zespołu współpracujących ze sobą specjalistów: nauczycieli oligofrenopedagogów, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Staramy się nie tylko roztaczać opiekę i oddziaływania nad naszymi małymi podopiecznymi, ale także wspierać rodziców, doradzać im w kwestiach terapeutycznych i wychowawczych.

Tags: przedszkole dzieci Kolorowy Zakątek nasze placówki

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random