Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Wielospecjalistyczna pomoc–rozwój i samodzielność


Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność
Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie realizuje drugi okres projektu od 01 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku. Celem projektu jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z założonym planem. Prowadzona jest terapia indywidualna w formie zajęć psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz rehabilitacji. Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów


Harmonogram realizacji projektu


Wysokość dofinansowania w pierwszym okresie finansowania projektu w terminie
od 01.04.2021 do 31.03.2022 wynosi: 179 777,78,78 zł
Wysokość dofinansowania w drugim okresie finansowania projektu w terminie
od 01.04.2022 do 31.03.2023 wynosi: 180 644,63 zł


Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Wielospecjalistyczna pomoc–rozwój i samodzielność


Celem projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej, poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.

Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność
Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Termin realizacji : 1 kwiecień 2021 r. – 31 marzec 2023 r.


Rozpoczął się pierwszy okres trwania projektu od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku. W projekcie bierze udział 20 beneficjentów. Dla każdego uczestnika opracowano (Indywidualny Plan Działania) IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: Indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, logopedyczna oraz pedagogiczna mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywności i społecznej. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w sposób ciągły, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), według ustalonego harmonogramu. Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone w placówce na ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów.


Harmonogram realizacji projektu


Wysokość dofinansowania w pierwszym okresie finansowania projektu w terminie
01.04.2021 do 31.03.2022 wynosi: 179 777,78,78 zł.

Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Wielospecjalistyczna pomoc–rozwój i samodzielność


Celem projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej, poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.


Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność
Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Termin realizacji : 1 kwiecień 2021 r. – 31 marzec 2023 r.


Warunki uczestnictwa w projekcie:
1. Wiek do 18 r.ż.
2. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Zamieszkanie w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim
4. Złożenie deklaracji udziału w projekcie
5. Złożenie formularza zgłoszeniowego
6. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.


W projekcie weźmie udział 20 beneficjentów. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany (Indywidualny Plan Działania) IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia.
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
Indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, logopedyczna oraz pedagogiczna mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywności i społecznej. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w sposób ciągły, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), według ustalonego harmonogramu. Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone w placówce na ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów.

Wielospecjalistyczna pomoc–rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Wielospecjalistyczna pomoc–rozwój i samodzielność

Od kwietnia 2021 roku rusza nowa edycja projektu pod nazwą:

„Wielospecjalistyczna pomoc–rozwój i samodzielność”


Zadanie realizowane będzie przez PSONI- Koło w Tarnowie w terminie od 01.04.2021 do 31.03.2023 roku.

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i psycholog. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest -wiek do 18 r.ż. - posiadanie ( najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu ) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności - zamieszkanie w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku oraz powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim Informujemy, że trwają zapisy na bezpłatne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne – rehabilitacja ciągła.


Zapisy i wszelkie szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. 513 422 001

PEFRON Projekt dofinansowany ze środków PFRON
Konkurs nr1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random