„Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b”

PSONI włącz . Opublikowano w Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b

PSONI Koło w Tarnowie przeprowadziło remont i doposażenie w Warsztacie Terapii Zajęciowej ze środków PFRON zgodnie z umową nr WZP.8412.2.10.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w ramach realizacji Programu „Wyrównywania różnic między regionami III – Obszar F”.
Okres realizacji zadania: 28.07.2021-02.09.2021
Koszt realizacji zadania: 15 485,70 zł ( w tym 11 016,84 środki PFRON, 4 468,84 środki własne stowarzyszenia)
W ramach realizacji projektu przeprowadzono wymianę stolarki drzwiowej w 8 pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5b. Celem było przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej i zapewnienie właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random