Projekty PSONI - Koło w Tarnowie

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – IX edycja

psoni włącz . Opublikowano w Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII  edycja

W okresie od 20.07.2023 do 31.12.2023 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wyjdźmy z domu, poznajmy naszą Ojczyznę – IX edycja”

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego. Zorganizowany zostanie 4 -dniowy wyjazd autokarowy w region Dolnego Śląska.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Do pobrania

Województwo Małopolskie Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Wyjazd do Łodzi i okolic

psoni włącz . Opublikowano w Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę

W okresie od 15.07.2018 do 15.10.2018 PSONI Koło w Tarnowie realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych „Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę - VIII edycja”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych (m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi) z terenu województwa małopolskiego (powiat M. Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski). Uczestnicy projektu wraz z opiekunami wyjadą poza własne miejsce zamieszkania zwiedzając Łódź i okolice.

Zgłoszenia przyjmowane są od 16.08.2018 do 29.08.2018 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ostrogskich 5b w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 – 16:00.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 626-84-89.

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII edycja

psoni włącz . Opublikowano w Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę

Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII  edycja

W okresie od 15.07.2017 do 15.10.2017 PSONI – Koło w Tarnowie realizuje zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych „Wyjdźmy z domu, poznajmy Naszą Ojczyznę – VII edycja”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych (m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi) z terenu województwa małopolskiego (powiat M. Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski). Uczestnicy projektu wraz z opiekunami wyjadą poza własne miejsce zamieszkania zwiedzając Toruń i okolice.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random