Stowarzyszenie - PSONI - Koło w Tarnowie

Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności


Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność
Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie realizuje drugi okres projektu od 01 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku. Celem projektu jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z założonym planem. Prowadzona jest terapia indywidualna w formie zajęć psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz rehabilitacji. Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów

Harmonogram realizacji projektuWysokość dofinansowania w pierwszym okresie finansowania projektu w terminie
od 01.04.2021 do 31.03.2022 wynosi: 179 777,78,78 zł
Wysokość dofinansowania w drugim okresie finansowania projektu w terminie
od 01.04.2022 do 31.03.2023 wynosi: 180 644,63 zł


Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności


Celem projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Tarnowie jest poprawa jakości życia 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zwiększenie ich samodzielności i aktywności społecznej, poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.

Wielospecjalistyczna pomoc – rozwój i samodzielność
Projekt dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”

Termin realizacji : 1 kwiecień 2021 r. – 31 marzec 2023 r.


Rozpoczął się pierwszy okres trwania projektu od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku. W projekcie bierze udział 20 beneficjentów. Dla każdego uczestnika opracowano (Indywidualny Plan Działania) IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: Indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, logopedyczna oraz pedagogiczna mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywności i społecznej. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w sposób ciągły, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), według ustalonego harmonogramu. Zajęcia terapeutyczne będą prowadzone w placówce na ul. Zbylitowskiej 9a, 33-101 Tarnów.


Harmonogram realizacji projektu


Wysokość dofinansowania w pierwszym okresie finansowania projektu w terminie
01.04.2021 do 31.03.2022 wynosi: 179 777,78,78 zł.

KONCERT Wznieśmy się ponad wszystko

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Link do transmisji koncertu znajdziecie tutaj 💚


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie bardzo serdecznie zaprasza na koncert charytatywny: "Wznieśmy się ponad WSZYSTKO", który odbędzie się w najbliższą niedzielę 31 maja na dachu Gemini Park Tarnów.

Dołączcie do wydarzenia i pomóżcie najbardziej potrzebującym. Już teraz możecie wspierać naszych Podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Zbiórkę znajdziecie tutaj: https://zrzutka.pl/s9mgy9

Transmisja on-line o godz: 18.00. Swym pięknym głosem zaszczyci nas Pani Renata Przemyk 💚, a towarzyszyć jej będą: Impresja, Szpetni, Leliwa Jazz Band, Alicja Rega oraz Rafał Rzeźnikiewicz.

Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy 💚💚💚


Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnowie

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

W Tarnowie 6 maja 2019 roku organizacje i placówki wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną organizują i wspólne świętowanie Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W programie występy sceniczne, gry i zabawy.
Święto obchodzone 5 maja w Polsce ustanowione zostało przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 1999 roku w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Podkreśla równe prawa każdego człowieka i zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
W tym dniu chcemy uświadomić społeczeństwu różnorodność osób z niepełnosprawnością intelektualną i pokazać możliwości, a także zwrócić uwagę na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają prowadzenie normalnego, godnego życia. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną podobnie jak inni ludzie mają prawo uczyć się, pracować, podróżować, rozwijać swoje pasje i talenty. Godność jest najważniejszą wartością leżącą u podstaw praw człowieka.
„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw człowieka.
Jest ona nienaruszalna,
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”
/art.30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/
Organizatorzy wydarzenia: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej przy SOSW w Tarnowie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie
Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie

Kilometry Dobra podczas II Dnia Hetmańskiego w Tarnowie

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Wspaniała impreza zorganizowana przez Radę Osiedla Nr 1 „Starówka”, Radę Osiedla Nr 4 „Grabówka” oraz II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie włączyło się w wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej Kilometry Dobra https://kilometrydobra.pl/ przygotowując wiele atrakcji: malowanie twarzy, loteria fantowa, grill, FOTO na wesoło, kiermasz prac osób niepełnosprawnych WTZ PSONI Koło w Tarnowie pogotowie fryzjerskie prowadzone przez Elżbietę Piechnę z CKZiU w Tarnowie
Kampanię Kilometry Dobra w Tarnowie i Żabnie Patronatem Honorowym objęli: Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela Starosta Tarnowski Roman Łucarz Biskup Tarnowski Andrzej Jeż Burmistrz Żabna Marta Herduś
Akcję wsparli wolontariusze z XVI LO, ZSEG, SP 24 i SP 14 w Tarnowie. Podczas zbiórki do puszek zebrano kwotę 2452,41 zł, która przeznaczona zostanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i wprowadzenie innowacyjnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w PSONI Koło w Tarnowie.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PSONI Koło w Tarnowie

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Przedstawiono sprawozdania z działalności za 2018 rok i podsumowano 4 lata kadencji Zarządu. Za wieloletnią pracę w Zarządzie podziękowano Pani Zofii Skorupie, która podjęła decyzje o nie kandydowaniu na następna kadencję. W głosowaniu niejawnym wybrano skład zarządu na lata 2019-2023.

Skład Zarządu Koła:
Lucyna Cichoń - Przewodnicząca
Ewelina Kosińska - Wiceprzewodnicząca
Magdalena Drożdż - Wiceprzewodnicząca
Joanna Woskowicz-Warchał - Skarbnik
Urszula Paszkowska - Sekretarz
Renata Burdak - Członek
Małgorzata Fiszbain - Członek
Marta Milczarek - Członek
Małgorzata Jewuła - Członek
Komisja Rewizyjna:
Maria Chwałek
Lidia Cydejko
Ewelina Michalik
Elektor:
Lucyna Cichoń
Gratulujemy!

Drodzy Darczyńcy, kochani Przyjaciele naszego Stowarzyszenia!

psoni włącz . Opublikowano w Aktualności

To już kolejny rok i kolejna okazja, by dziękować tym, którzy przekazali 1 procent swojego podatku na rzecz naszych podopiecznych. Jesteśmy głęboko przekonani, że dobro, które sprawiliście tym gestem, powróci do Was i do Waszych bliskich. Otrzymane środki to dla nas wielkie zobowiązanie i motywacja do dalszego działania na rzecz potrzebujących. Wspólnymi siłami kontynuujemy misję Stowarzyszenia − „Otwórzmy przed nimi życie”!

Zarząd PSONI Koło w Tarnowie

MDON 2017 – relacja

psoni włącz . Opublikowano w Aktualności

Dzisiaj 8 maja 2017 – w samo południe tj.o godzinie 12.00 Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej, Tarnów rozpoczyna Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych…. Uczestnicy WTZ licznie wzięli udział w wydarzeniach rozpoczynających Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie.

Uroczyste otwarcie Przedszkola Kolorowy Zakątek i Ośrodka Wczesnej Interwencji

psoni włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 9 maja 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola Kolorowy Zakątek i Ośrodka Wczesnej Interwencji przy ulicy Zbylitowskiej 9A. Podczas uroczystości obecni byli Prezydent Miasta Tarnowa p. Roman Ciepiela, Wiceprezydent p. Dorota Krakowska, ksiądz Jacek Nowak, proboszcz Parafii w Tarnowie- Mościcach, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Irena Stelmaszczuk- Nyczaj, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Małgorzata Proszowska, Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych p. Andrzej Kot, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego p. Andrzej Rzeszutko, Dyrektor Przedszkola i OWI p. Ewelina Kosińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Magdalena Drożdż, Przewodnicząca Koła PSONI p. Lucyna Cichoń, Rodzice, Pracownicy oraz członkowie Zarządu.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random