Stowarzyszenie - PSONI - Koło w Tarnowie

Mieszkanie chronione – usamodzielniani

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania wspomagane / treningowe

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 63.000,00zł

Mieszkanie chronione – mężczyźni

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania wspomagane / treningowe

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1..stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 78.000,00zł.

Mieszkanie chronione – kobiety

psoni włącz . Opublikowano w Mieszkania wspomagane / treningowe

Projekt pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet” jest finansowany z budżetu Miasta Tarnowa. Na realizację zadania publicznego w okresie od 1..stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zleceniodawca udziela dotacji w wysokości 80.000,00zł.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie realizuje zadanie publiczne, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie ich w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Usługi asystenta osobistego obejmować będą wsparcie dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej m.in. w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca

 • załatwianiu spraw urzędowych

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej - w przypadku gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi.

Ze wsparcia mogą korzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Asystentem może być osoba wybrana samodzielnie przez uczestnika Programu. Asystentem nie może być członek rodziny, opiekun prawny oraz osoby wspólnie zamieszkujące z osobą niepełnosprawną. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

PSONI Koło w Tarnowie ul. Ostrogskich 5B Tel. 14 626-84-89

Projekt „Aktywny Senior z pasją"

PSONI włącz . Opublikowano w Aktualności

Uczestnicy projektu pn. „Aktywny Senior z pasją”, osoby w wieku 60+ zamieszkałe na terenie Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu brzeskiego w okresie od września do grudnia 2019 brali udział w różnych formach aktywności. Uczestniczyli w zajęciach z Nordic Walking, fitness, tanecznych i warsztatach komputerowych. Uczyli się ciekawych technik rękodzieła oraz tworzyli niezapomniane przedmioty dekoracyjne i użytkowe. Brali udział w wyjściu do kina i na spektakl w Tarnowskim Teatrze. Podczas spotkań w ramach Klubu Seniora mówili o swoich pasjach i zainteresowaniach, przygotowali się do wolontariatu się oraz spędzali wspólnie czas na z osobami niepełnosprawnymi tworząc przedmioty ozdobne, towarzysząc w grach i rekreacji.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2019 do 30.11.2020 przez PSONI Koło w Tarnowie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.


1%

psoni włącz . Opublikowano w Aktualności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie

Pomóż nam rozpromienić buzię Zuzi
i pozostałych 151 podopiecznych naszych placówek!PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1%
KRS 0000048380

Bal karnawałowy 2018

psoni włącz . Opublikowano w Aktualności

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

Bal Karnawałowy

psoni włącz . Opublikowano w Aktualności

Dnia 19 stycznia odbył się Bal Karnawałowy w Restauracji Versal z udziałem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Nasza placówki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random