Misja - PSONI - Koło w Tarnowie

Misja

włącz . Opublikowano w Stowarzyszenie.

  • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random