Statut, Regulamin, Deklaracje Członkowskie PSONI - Koło w Tarnowie

Statut, Regulamin Koła, Deklaracje członkowskie

włącz . Opublikowano w Stowarzyszenie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową i samo pomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów.

Do pobrania

Tags: Stowarzyszenie

Nasza placówki

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random